Inleiding in het Nederlandse recht

Jan Verheugt 9789089747839 | 17e druk, 2013
Budh

Beschrijving

LET OP! De nieuwe druk van deze uitgave verschijnt medio juli 2015 bij Uitgeverij De Zuidas. Het ISBN van de nieuwe druk is 9789090290256. Voor meer informatie gaat u naar www.uitgeverijdezuidas.nl


Inleiding in het Nederlandse recht
is sinds vele jaren een toonaangevend studieboek, dat met name op universiteiten en in het hoger beroepsonderwijs op grote schaal wordt voorgeschreven.

In het boek nemen rechtsvorming en rechtshandhaving een centrale plaats in. De eerste vijf hoofdstukken vormen een inleiding in het systeem van het Nederlandse recht en in de hoofdstukken 6 tot en met 14 worden de belangrijkste rechtsgebieden besproken zoals het vermogensrecht, burgerlijk procesrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en het straf(proces)recht. Het boek sluit af met een hoofdstuk over internationaal recht.

Door de systematische opzet, het heldere taalgebruik en de vele kleurrijke voorbeelden is dit boek bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Het gebruik van margekopjes en een groot aantal schema’s dragen bij aan een goede toegankelijkheid van de tekst. Ook de samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk bieden de student een gewaardeerd hulpmiddel bij zijn studie van het Nederlandse recht. Van het boek verschijnt elke twee jaar een nieuwe, bijgewerkte druk.

Kijk op de website www.inleidinginhetnederlandserecht.nl voor repeteervragen, kernbegrippen, en multiplechoicevragen. Ook kan het boek hier integraal worden doorzocht.

Doelgroep

Deze uitgave is bestemd voor studenten in het hoger juridisch onderwijs.

Auteursinformatie

Mr. J.W.P. Verheugt was jarenlang werkzaam als docent inleiding recht aan de universiteiten van Groningen en Leiden. Hij is thans onder meer werkzaam in de rechterlijke macht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag