Nodig of overbodig?

Een fundamentele bezinning op de bevolkingszorg in de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland

Anneke Scholtens 9789059318526 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

De wijze waarop de bevolkingszorgtaken vandaag de dag zijn vormgegeven, vindt zijn oorsprong in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Uitvoeringstaken in het kader van de bevolkingszorg werden belegd bij gemeentelijke diensten, omdat deze taken het best zouden aansluiten bij de dagelijkse taken van de gemeente: opvang en verzorging bij de afdelingen sociale zaken, registratie van slachtoffers bij de afdelingen burgerzaken, et cetera. Dit concept is door de gemeenten/regio’s in de afgelopen twintig jaar geïmplementeerd en steeds verder geprofessionaliseerd. Het concept bleef al die tijd ongewijzigd zodat de taakopvatting en organisatie van de bevolkingszorg nog altijd gebaseerd is op een concept dat ruim twintig jaar geleden is bedacht.

De regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland constateerden dat het hun een steeds grotere inspanning kost om de gevraagde bevolkingszorg te (blijven) leveren. Zeker in tijden van bezuinigingen is dan ook de vraag of de organisatie van de bevolkingszorg niet efficiënter zou kunnen worden vormgegeven. En past het bedachte concept van de bevolkingszorg eigenlijk (nog) wel bij de behoefte van burgers die getroffen zijn door een crisis?

In deze verkenning worden deze vragen beantwoord. De resultaten geven een eerste denkrichting waarlangs de bevolkingszorg in de toekomst efficiënter vormgegeven kan worden.

Doelgroep

Nodig of overbodig? is bestemd voor wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers en adviseurs die zich bezighouden met veiligheid, crisisbeheersing en de nafase van rampen en incidenten.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag