Onderzoeksmethoden

Hennie Boeije, Harm 't Hart en Joop Hox (redactie) 9789047301110 | 8e druk, 2009
Budh

Beschrijving

Onderzoeksmethoden is een multidisciplinaire inleiding in de methoden van fundamenteel en praktijkgericht sociaalwetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van voorbeeldonderzoeken besteden de auteurs aandacht aan het opstellen van een onderzoeksplan, verschillende onderzoekstradities en manieren om onderzoek te doen, operationaliseren, en aan betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.

Aan de orde komen ook experiment en quasi-experiment, enquête, kwalitatief onderzoek en het gebruik van bestaande gegevens. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de communicatie over wetenschappelijk materiaal, de ontsluiting en de rapportage van onderzoek. Het boek is afgestemd op de didactiek van de methodeleer en bevat per hoofdstuk opgaven en antwoorden. Daarnaast is er veel aandacht voor het gebruik van internet.

Op www.onderzoeksmethoden.nl staan gerichte opdrachten om de theorie toe te passen en op een actieve manier te werken met de leerstof. Zeven probleemschetsen helpen bij het formuleren van goede, onderzoekbare vragen. Per hoofdstuk kan een begrippenlijst worden samengesteld.

Doelgroep

Dit inleidende boek is bestemd voor alle studenten in de gedrags- en maatschappijwetenschappen.

Auteursinformatie

Hennie Boeije (1966) is universitair hoofddocent bij de capaciteitsgroep Methodenleer & Statistiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Harm 't Hart is als emeritus hoogleraar methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Joop Hox is hoogleraar Methoden en Technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht en is in die functie verantwoordelijk voor het onderzoek en onderwijs op het gebied van de methodenleer.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag